XIV Međunarodni sajam Biblioteke XX vek – Foto Galerija

27. oktobar 2022, Centru za kulturnu dekontaminaciju, Beograd

FOTO: SRĐAN VELJOVIĆ