Tri nove knjige

 

Pavlović, Aleksandar: Epika i politika. Nacionalizovanje crnogorske usmene tradicije u
prvoj polovini XIX veka

Slapšak, Svetlana:  Leteći pilav. Antropološki ogledi o hrani

Bugarski, Ranko: Putopis po sećanju