Rezultat ankete o ponovljenim izdanjima

dok su ostali naslovi sa ponuđene liste dobili manji broj glasova. Ovakav rezultat ankete podudara se sa drugim podacima o potražnji naših izdanja, pa ćemo ovim trima knjigama dati prednost u našem programu obnavljanja rasprodatih knjiga. Izmišljemnje tradicije ćemo uskoro dati u štampu, a očekujemo da ćemo i Tumačenje kultura i Morfologiju bajke moći ponovo da objavimo tokom ove godine.