Razgovor u Subotici o knjigama Vjekoslava Perice

Razgovor na tribini „Politea”, održan 10. juna 2010. godina na Otvorenom univerzitetu u Subotici,  bio je posvećen delu istoričara Vjekoslava Perice, profesora  povijesti na Sveučilištu u Rijeci.  O dve  njegove  knjige objavljene u „Biblioteci XX vek” – „Balkanski idoli. Religija i nacionalizam u jugoslovenskim državama” i „Sveti Petar i Sveti Sava. Sakralni simboli kao metafore povijesnih promena” – govorili su Boško Kovačević, Dušan Torbica, Ivan Čolović i autor.

 

Video zapis na YouTube-u:

O religiji i nacionalizmu