Foto album 3. međunarodnog sajma Biblioteke XX vek

 

 

Foto album 3. međunarodnog sajma Biblioteke XX vek, održanog 28. oktobra

u Centru za kulturnu dekontaminaciju

 

01

02

03

04

5

6

7