Elektronska verzija knjige Dve kulture na sajtu Biblioteke XX vek

Nakon elektronske verzije prve knjige objavljene u Biblioteci XX vek Uvod u permanentno obrazovanje Pola Langrana, drago nam je da naše čitaoce možemo da obavestimo da smo na sajt postavili i elektronsku verziju druge knjige objaveljene u Biblioteci, a to je knjiga Dve kulture Čarlsa Snoua (Char­les P. Snow, The two Cul­tu­res: and a se­co­ond lo­ok). Prev. A. I. Spa­sić. 1971.

Preuzmi knjigu

Napomena: Elektronsku verzija knjige Čarlsa Snoua je moguće preuzeti u PDF formatu, fajl je veličine 15 MB, a tekst knjige je potpuno pretraživ.