Dve nove knjige

Biblioteka XX vek sa zadovoljtsvom obaveštava svoje čitaoce i saradnike da su iz štampe izišle dve nove knjige:

Svetlana Slapšak – Kupusara. Ogled iz istorijske  antropologije hrane i seksualnosti i Rigels Halili – Narod i njegove pesme. Albanska i srpska narodna epika između usmenosti i pismenosti.

 

r_halili_narod_pesmes_slapsak_kupusara