CENOVNIK ZA SAJAM 28. OKTOBRA 2010.

Uračunat popust od 20 – 25%

Rezervacije: krug.avala@sbb.rs ili na telefone: 011/ 24014 33 i 011/3039266.

Rezervacije se primaju zaključno sa 27. oktobrom.

 

Nove knjige (2009-2010)

1

K. Gerc: Antropolog kao pisac

400

2

M. Bilig: Banalni nacionalizam

550

3

A. Di Lelio: Bitka na Kosovu u albanskom epu

550

4

M. Todorova: Dizanje prošlosti u vazduh

550

5

K. Čiževski: Etos pograničja

550

6

R. Bugarski: Evropa u jeziku

400

7

M. Bazdulj: Filigranski pločnici

400

8

B. Jezernk (ur.): Imagnarni Turčin

550

9

R. Bugraski: Jezik i identitet

550

10

V. Arsenijević: Jugolaboratorija

400

11

S. Petan: Lambada na Kosovu

550

12

S. Gervas/F. Rose: Mesta Evrope

600

13

A. Smit­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­: Nacionalni identitet

550

14

D. Bandić: Narodno pravoslavlje

400

15

P. Levi: Raspad Jugoslavije na filmu

450

16

E. Đentile: Religije politike

550

17

V. Perica: Sveti Petar i Sveti Sava

450

18

M. Velikonja: Titostalgija

400

19

T. Pančić: Vremeplov na remontu

600

20

M. Jergović: Zagrebačke kronike

600

21

I. Čolović (ur.): Zid je mrtav, živeli zidovi

550

 

Ranija izdanja

 

22

S. Jansen: Antinacionalizam

450

23

M. Abeles: Antropologija države

400

24

I. Erdei: Antropologija potrošnje

550

25

R. Sulima: Antropologija svakodnevice

400

26

Ž. Papić/L.Sklevicky (ur.): Antropologija žene

350

27

V. Perica: Balkanski idoli

700

28

I. Čolović: Balkan – teror kulture

500

29

I. Čolović: Bordel ratnika

400

30

Ž. Atali: Buka

450

31

D. Bandić: Carstvo zemaljsko

400

32

M. Daglas: Čisto i opasno

200

33

D. Golemović: Čovek kao muzičko biće

500

34

T. Pančić: Čuvari bengalske vatre

400

35

B. Jezernik: Divlja Evropa

550

36

S. Mosokovisi: Doba gomile

400

37

F. Eritje: Dve sestre i njihova mati

350

38

T. H. Eriksen: Etnicitet i nacionalizam

450

39

R. Dženkins: Etnicitet u novom ključu

300

40

I. Čoloviić: Etno

550

41

H. Bauzinger: Etnologija

350

42

M. Velikonja: Evroza

350

43

D. Klausen: Granice prosvetiteljstva

350

44

M. Biro: Homo postcomunisticus

300

45

M. Todorova: Imaginarni Balkan

650

46

M. Azurmendi(ur): Identitet i nasilje

200

47

R. Bugarski: Jezik i kultura

450

48

D. Klikovac: Jezik i moć

550

49

P. Piper: Jezik i prostor

200

50

M. Ivić: Jezik o nama

300

51

T. Pančić: Karma koma

300

52

R. Boer: Kao da kucam na rajska vrata

550

53

T. Pančić: Kroz klisurine

500

54

E. Lič: Kultura i komunikacija

400

55

M. Hercfeld: Kulturna intimnost

500

56

Z. Kodelja: Laička škola

200

57

Dž. Kembel: Lažljivčeva priča

600

58

R. Bugarski: Lica jezika

300

59

M.Rad./P.Piper (ur.): Lingvistika Milke Ivić

450

60

M. Ivić: Lingvistički ogledi

500

61

L. Ober: Muzika drugih

300

62

Dž. Sokolović: Nacija protiv naroda

550

63

M. Ože: Nemesta

250

64

R. Bugarski: Nova lica jezika

400

65

Milka Ivić: O rečima

300

66

M. Ivić: O Vukovom i vukovskom jeziku

200

67

K. Đordano: Ogledi o interkulturnoj komunikaciji

400

68

E. Said: Orijentalizam

600

69

M. Riklin: Pisma iz Moskve

400

70

D. Vukotić: Pod znacima navoda

200

71

R. N. Bela: Pogažen zavet

250

72

Ž. Balandje: Politička antropologija

400

73

R. Žirarde: Politički mitovi i mitologije

200

74

I. Čolović: Politika simbola

250

75

A. Finkelkrot: Poraz mišljenja

200

76

M. Ivić: Pravci u lingvistici

450

77

S. Beljanski: Pravo i iluzija

200

78

M. Ože: Prilog antropologiji…

350

79

S. Horvat: Protiv političke korektnosti

400

80

Alaida Asman: Rad na nacionalnom sećanju

400

81

M. Ivić: Red reči

200

82

G. Dujzings: Religija i identitet na Kosovu

400

83

V. Kantor: Rusija je evropska zemlja

200

84

K. Rot: Slike u glavama

400

85

D. Kristal: Smrt jezika

300

86

A. Apaduraj: Strah od malih brojeva

350

87

V. Mihailesku: Svakodnevica nije ono što je bila

200

88

F. Putnja/Ž. Stref Fenar: Teorije o etnicitetu

400

89

E.H. Eriksen: Tiranija trenutka

300

90

D. Rihtman Avguštin: Ulice moga grada

200

91

M. Ože: Varljivi kraj stoleća

200

92

M. Popović: Vidovdan i časni krst

400

93

M. Nusbom/Dž. Koen: Za ljubav domovine

400

94

I. Mandić: Za našu stvar

200

95

R. Bugarski: Žargon

450

96

S.Slapšak: Ženske ikone antičkog sveta

500