157. Čolović, Ivan: Etno. Priče o muzici sveta na Internetu. 2006.

E-verzija knjige Ivana Čolovića Ethno. Stories about World Music on the Internet.
Knjigu je sa srpsko-hrvatskog originala (Etno. Priče o muzici sveta na internetu, Biblioteka XX vek, 2006) preveo Vladimir Aranđelović profesor književnosti, slikar i književni prevodilac (1938-2013).

 

156e Ivan Colovic ETHNO elektronsko izdanje