120. Mandić, Igor: Za našu stvar. 2001.

(1) Hina: „Beogradsko izdanje Mandićeve knjige Za našu stvar”, Novi list, 8. IX, 2001, Vijesnik, 8. IX 2001, Slobodna Dalmacija, 9. IX 2001.

(2) Sava Dautović: „Za našu stvar”, NIN, 6. septembar 2001.

(3) predgovor za drugo, prošireno izdanje  knjige