111. Ivanova, Radost: Zbogom dinosauri, dobrodošli krokodili. 2000.

(1) Jelena Tasić: „Narodu du potrebne formule besmrtnosti”, Danas, 13-14. II 1999.

(2) R. Ivanova: „Parole kao kletve i blagoslovi”, Danas, 8-9. IV 2000.

(3) O. Stošić: „Politika kao ljudska sudbina”, Danas, 17. IV 2000.