109. Čolović, Ivan: Divlja književnost. Drugo izdanje, 2000.

(1) Dunja Rihtman-Auguštin: „Divlja književnost”, Narodna umjetnost, br. 24, 1988.

(2) Marija Mitrović: „Divlja književnost u ratnim vremenima”, Književna reč, 25. X 1993